Vervolg Bladeren Voorafgaande Publicaties:
Vrolijke wetenschap Contact Overzichtsbladzijde
Niels Helsloot Niels Helsloot

 


Niels Helsloot, Vrolijke wetenschap, Nietzsche als vriend, Baarn, Agora 1999, p. 13.
Proloog.
© 1999, 2003

 

Het wordt 'ernstig'!

 Het lieftallige beest mens lijkt steeds als het nadenkt z'n goede humeur te verliezen: het wordt 'ernstig'! En 'waar lachen en vrolijkheid is, daar deugt het denken niet', zo luidt het vooroordeel van dit ernstige beest tegen alle 'vrolijke wetenschap'. Welaan! Laten we aantonen dat het een vooroordeel is!

Dit motto geeft uitdrukking aan de wetenschapsopvatting van de negentiende-eeuwse filoloog Friedrich Nietzsche [1], een van de radicaalste critici van de moderne cultuur, en vooral van de behoefte aan waarheid die deze cultuur fundamenteel wetenschappelijk maakt, in de strikt ernstige zin van het woord. In dit boek bespreek ik Nietzsche wetenschappelijk, en maak ik me dus van meet af aan kwetsbaar voor zijn kritiek. Ik kan Nietzsches wetenschapsopvatting op geen enkele manier aansnijden zonder dat hij míjn benadering ter discussie stelt. Om toch van de grond te komen, leg ik eerst de uitgangspunten van mijn aanpak voor.

Vervolg
 Wetenschap zonder waarheidp. 13
 Lezen19
 Sceptisch lezen25
 Nietzsche lezen30
 Tijdbalk41
 Over de drie veranderingen42

 
Begin van de bladzij

Werk van Nietzsche
Literatuur
p. 13   1.   Het komt uitgebreider aan de orde op pp. 266 e.v..


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl