Vervolg Bladeren Voorafgaande Publicaties:
Van ironie
naar skepsis Contact Overzichtsbladzijde
Niels Helsloot Niels Helsloot

 


Niels Helsloot, Van ironie naar skepsis, Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam en Nodus, Münster, 1992, pp. 54-58.
© 1992, 2003

 

Literatuurverwijzingen

Austin, J.L. 1962
          Performative-constative, Cahiers de Royaumont, Minuit, Paris: 271-304 (vertaald als Performatieven en constatieven, in: F.H. van Eemeren en W.K.B. Koning, red., Studies over taalhandelingen, Boom, Meppel 1981: 29-40)
Bernstein, Basil 1959
A public language, Some sociological implications of a linguistic form, in: Class, codes and control 1, Routledge and Kegan Paul, London 1971: 42-10
Chomsky, Noam 1980
Rules and Representations, Colombia University Press, New York (vertaald als Regels en representaties, Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht 1981)
Courtine, Jean-Jacques, e.a. 1988
Les glossolalies: Langages 88
Derrida, Jacques 1972
Signature événement contexte, in: Marges de la philosophie, Minuit, Paris: 365-393 (in het Engels vertaald als Signature event context, in: Glyph 1, 1977: 172-97)
Derrida, Jacques 1977
Limited Inc a b c ..., Glyph 2: 162-254 (Engelse vertaling: Limited Inc a b c ..., Glyph 2, suppl.)
Descartes, René 1637
Discours de la méthode, Leiden, Jean Maire (vertaald als Over de methode, Boom, Meppel 1979)
Dijk, Tieme van 1991
De toren van Babel, in: Jan Noordegraaf en Roel Zemel, red., Accidentia, Taal- en letteroefeningen voor Jan Knol, Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam: 57-66
Doorne, Frans van, en Michiel Korthals 1986
Filosofie en maatschappijkritiek, Boom, Meppel
Flournoy, Théodore 1900
Des Indes à la planète Mars, Seuil, Paris 1983
Frege, Gottlob 1879
Begriffsschrift, Eine der Arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Louis Nebert, Halle (in het Engels vertaald als Conceptual notation, Clarendon, Oxford 1972)
Frege, Gottlob 1884
Grundlagen der Arithmetik, in: The foundations of mathematic, A logico-mathematical enquiry into the concept of number, Blackwell, Oxford 1953
Frege, Gottlob 1892
Über Sinn und Bedeutung, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100: 25-50 (ook in: Funktion, Begriff, Bedeutung, Günther Patzig, Hsg., Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen 1980: 40-65; vertaald als Over betekenis en verwijzing, in: P. Swiggers, Frege's Over betekenis en verwijzing, Acco, Leuven/Amersfoort 1984: 25-48)
Gadet, Françoise, en Michel Pêcheux 1991
"Onze generatie heeft haar dichters gedood!", in: Tony Hak en Niels Helsloot, red., De taal kan barsten, Spanning tussen taalkunde en maatschappijwetenschap, Krisis-Onderzoek, Amsterdam: 55-74
Genesis
in: Bijbel, Nederlandsch bijbelgenootschap, Amsterdam 1957: OT 7-58
Gramsci, Antonio 1985
Selections of the cultural writings, Lawrence and Wishart, London
Grice, H.P. 1975
Logic and conversation, in: P. Cole and J.L. Morgan, Syntax and semantics 3: speech acts, Academic Press, London: 41-58 (vertaald als Logica en gesprek, in: F.H. van Eemeren en W.K.B. Koning, red., Studies over taalhandelingen, Boom, Meppel/Amsterdam 1981: 235-255)
Habermas, Jürgen 1976
Was heisst Universalpragmatik?, in: K.O. Apel, ed., Sprachpragmatik und Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt/M: 174- 272
Habermas, Jürgen 1981
Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt/M
Heidegger, Martin 1927
Sein und Zeit, Gesamtausgabe 1, Band 2, Klostermann, Frankfurt/M 1977
Heidegger, Martin 1957
Identität und differenz, Neske, Pfullingen 1986
Helsloot, Niels 1988
Handelen zonder kennis, in: Krisis 32: 116-118
Helsloot, Niels 1989
Linguists of all countries ...!, On Gramsci's premise of coherence, in: Journal of Pragmatics 13: 547-566
Helsloot, Niels 1990
Make-up and alteration, in: Daímoon, revista de filosofía 2 (Aspectos de la Filosofía de L. Wittgenstein): 115-124
Hiley, David R. 1988
Philosophy in question, Essays on a Pyrrhonian theme, University of Chicago Press, Chicago and London.
Hymes, Dell 1978
Communicatieve competentie, in: Dolf Hartveldt, red., Taalgebruik, Opstellen over de rol van de taal in de samenleving, de opvoeding on het onderwijs, Ambo, Baarn: 27- 58
Kant, Immanuel 1783
Prolegomena zu einer jeden künftigen Metafysik die als Wissenschaft wird auftreten können, Johann Friedrich Hartknoch, Riga (ook uitgegeven bij Felix Meiner, Hamburg 1976; vertaald als Prolegomena, Boom, Meppel 1979)
Kuhn, Thomas S. 1962
The structure of scientific revolutions, University of Chicago Press, Chicago (vertaald als De structuur van wetenschappelijke revoluties, Boom, Meppel 1972)
Labov, William 1970
The logic of nonstandard English, in: J.E. Alatis, ed., Report of the 20th annual round table meeting on linguistics and language studies, Georgetown U.P., Washington: 1-43 (vertaald als De logica van het niet-standaard Engels, in Dolf Hartveldt, red., Taalgebruik, Ambo, Baarn 1978: 116-161)
Locke, John 1689
An essay concerning human understanding, Clarendon, Oxford 1975
Lucas
De handelingen der apostelen, in: Bijbel, Nederlandsch bijbelgenootschap, Amsterdam 1957: NT 124-158
Mertens, Thomas 1986
"Habermas en Searle", in: Tijdschrift voor Filosofie 48 (1): 66-93
Mulkay, Michael, Jonathan Potter en Steven Yearley 1983
Why an analysis of scientific discourse is needed, in: Karin D. Knorr-Cetina and Michael Mulkay, Science observed, Perspectives on the social study of science, Sage, London: 171-203
Pardoen, Justine 1991
Normen voor geschreven taal, Eigenaardigheden en betreurde verschijnselen, in: Jan Noordegraaf en Roel Zemel, red., Accidentia, Taal- en letteroefeningen voor Jan Knol, Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam: 97-106
Paulus
De eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, in: Bijbel, Nederlandsch bijbelgenootschap, Amsterdam 1957: NT 173-186
Pêcheux, Michel 1991
De uiting, Invoeging, artikulatie en loskoppeling, in: Tony Hak en Niels Helsloot, red., De taal kan barsten, Spanning tussen taalkunde en maatschappijwetenschap, Krisis-Onderzoek, Amsterdam: 27-37
Plato
Verzameld werk, Nederlandsche boekhandel, Antwerpen en Ambo, Baarn 1978
Quine, Willard Van Orman 1953
Two dogma's of empiricism, in: From a logical point of view, Harvard University Press, Cambridge MA: 20-46
Sarangi, Srikant K. and Stefaan Slembrouck 1992
Non-cooperation in communication, A reassessment of Gricean pragmatics, in: Journal of Pragmatics 17: 117-154
Searle, John R. 1969
Speech acts, Cambridge University Press, London (vertaald als Taalhandelingen, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977)
Sextus Empiricus ca. 200
Outlines of Pyrrhonism, Harvard U.P., Cambridge MA and Heinemann, London 1955
Sperber, Dan and Deirdre Wilson 1986
Relevance, Communication and cognition, Blackwell, Oxford
Tarski, Alfred 1944
The semantic conception of truth and the foundations of semantics, in: Philosophy and Phenomenological Research 4: 341-375
Waal, Henk van der 1990
Grenzen van de stemming, VtI-Mededelingen (Internationale School voor Wijsbegeerte), Leusden 25: 19-37
Wittgenstein, Ludwig 1921
Tractatus logico-philosophicus, Suhrkamp, Frankfurt a/M 1963
Wittgenstein, Ludwig 1953
Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations, Blackwell, Oxford (vertaald als Filosofische onderzoekingen, Boom, Meppel 1976)
Woolgar, Steve 1988
Knowledge and reflexivity, New frontiers in the sociology of knowledge, Sage, London
Vervolg


Inhoud

Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl