Vervolg Bladeren Voorafgaande Publicaties:
Van ironie
naar skepsis Contact Overzichtsbladzijde
Niels Helsloot Niels Helsloot

 


Niels Helsloot, Van ironie naar skepsis, Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam en Nodus, Münster, 1992, p. 1.
© 1992, 2003 (gewijzigde spelling)

 

Vooraf

Ik ben iedereen dank verschuldigd die ertoe heeft bijgedragen dat ik jaren achtervolgd ben door wat ik hier eindelijk op een rijtje hoop te hebben. Antoon Hurkmans en Wim de Jong wil ik graag uitdrukkelijk noemen vanwege de – hopelijk niet al te onnavolgbare – doorwerking van hun colleges taalfilosofie en logica van midden jaren '80. Aan Justine Pardoen, Tieme van Dijk, Marca Schasfoort en Arie Verhagen dank ik behalve enig direct commentaar vooral het voortleven van mijn hoop op de taalkunde sinds die tijd. Verder dank ik Hans Achterhuis, Tony Hak, Joke Hermes, Marli Huijer, Yfke Huisman, Stef Slembrouck en Anton Zijderveld voor de moeite die ze genomen hebben om een eerdere versie van de tekst kritisch door te lezen.

Amsterdam, april 1992

Vervolg


Inhoud

Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl