English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

Jane Jacobs, Handel en bestuur: twee stelsels. Een dialoog over morele grondslagen

Volgende bladzijde Bladzijde Vorige bladzijde
Systems of survival. A dialogue on the moral foundations of commerce and politics, London etc.: Hodder & Stoughton 1992
Vertaling: Niels Helsloot
Utrecht: Jan van Arkel 1997
ISBN 90 6224 388 6
256 pp.

 

Allemaal worstelen we weleens met morele botsingen en raadsels die zich ongevraagd aandienen in ons werk. Waarom moet je soms liegen? Waarom is ijver soms funest? In Handel en bestuur: twee stelsels laat Jane Jacobs zes personages op intelligente en humoristische wijze zoeken naar richtlijnen voor hun gedrag. Ze ontdekken dat codes die voor het ene beroep gelden, soms niet opgaan voor een ander beroep. Het gedrag wordt beheerst door het bestaan van twee verschillende morele stelsels: het wachterssyndroom en het handelssyndroom.

Het eerste komt voort uit gedrag dat we met dieren gemeen hebben: het zoeken naar voedsel en het beschermen van ons leefgebied. Wachters werken bijvoorbeeld bij het leger, de politie, ministeries, gerechtshoven en godsdienstige organisaties. Het handelssyndroom komt voort uit een inspanning die uniek is voor de mens: het maken en verhandelen van goederen. Tot dit stelsel behoren o.a. kooplieden, ambachtslieden en dienstenleveranciers.

De stelsels, zo blijkt uit de discussies tussen de personages in dit boek, hebben elkaar nodig én staan met elkaar op gespannen voet. Begrip van deze stelsels en inzicht in het spanningsveld ertussen verklaart zowel succes als ook veel van wat er soms schijnbaar zonder reden misgaat in de wereld van handel en bestuur. 

 


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl