English Contact Overzichtsbladzijde Niels Helsloot

'Ode aan de Zotheid'

Volgende bladzijde Bladzijde Vorige bladzijde
Noot, Filosofisch tijdschrift van studenten aan de Rotterdamse faculteit der Wijsbegeerte 7, voorjaar 2000: 5-7

 

Rond 1 april wordt aan de Erasmus Universiteit jaarlijks de Lof der Zotheid lezing gehouden. In de geest van Erasmus, maar ter ere van de Zotheid. Dit jaar had Niels Helsloot de eer deze wetenschappelijke lofzang op de zotheid te mogen aanheffen. In de lijn van zijn proefschrift, dat een half jaar geleden verscheen, vult hij Erasmus aan op basis van het pleidooi dat Friedrich Nietzsche voor vrolijke wetenschap hield.

 


Begin van de bladzij

www.nielshelsloot.nl